Tutorials

Een account aanmaken

In deze video zie je hoe een leerling zich registreert. De leerling vult een naam, e-mailadres en wachtwoord in. Dit duurt hoogstens een minuutje. Met de klascode kan zhij direct vragen inleveren en beantwoorden. 

Een project beginnen

In deze video zie je hoe je een project aanmaakt. Je bedenkt de titel, de beschrijving, het soort vragen en hoeveel antwoorden je per vraag wil verzamelen. Ook kun je kiezen of vragen meteen beantwoord kunnen worden of dat de docent ze eerst moet activeren voordat ze beantwoord kunnen worden.

Wat ziet de docent?

In deze video zie je de extra opties voor de docent. De docent kan zien welke leerling online is en hoeveel vragen de leerlingen bedacht en beantwoord hebben. Daarnaast kan de docent commentaar op de vragen geven, de vragen bewerken en verwijderen.

Resultatenweergave 1

In deze video zie je hoe leerlingen en docenten de antwoorden per vraag kunnen bekijken en rangschikken. Het overzicht is volledig anoniem zodat je gemakkelijk de vragen en antwoorden kan projecten om ze klassikaal te bespreken. 

Resultatenweergave 2

In deze video zie je de resultatenpagina bij meerkeuzevragen. Deze worden automatisch nagekeken. De leerling en de docent kunnen hun eigen antwoorden zien en de gemiddelde scores per vraag. 

Een vraag inleveren

In deze video zie je hoe je een vraag inlevert. Per vraag kun je een afbeelding toevoegen. Je kunt ook een afbeelding als antwoordmodel toevoegen (als een leerling bijvoorbeeld iets moet tekenen). Het antwoordmodel zorgt ervoor dat leerlingen moeten nadenken over een goed antwoord op hun eigen vraag.